Slide 1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 Deawoo-bus
 • DAEWOO BUS
 • FORD
 • VINFAST
 • HINO
 • HONDA
 • ISUZU
 • MEKONG AUTO
 • Mercedes-Benz
 • SAMCO
 • SUZUKI
 • TCIE
 • THACO
 • TOYOTA
 • VEAM
 • VINAMOTOR
 • Do Thanh Auto
 • MITSUBISHI

Số: 031701/2021/VAMA                         Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2021

V/v: Thông báo thay đổi địa chỉ văn phòng VAMA

 

Kính gửi: 

- VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

- BỘ NỘI VỤ

- BỘ CÔNG THƯƠNG

- BỘ TÀI CHÍNH

- BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

- BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

- BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

- BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

- TỔNG CỤC THUẾ

- TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

- TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG

- TỔNG CỤC HẢI QUAN

- CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

- CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC KHÁC

- CÁC CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG

- CÁC CƠ QUAN HỮU QUAN

 

Kính thưa Quý Cơ quan,

 

Hiệp hội các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan về địa chỉ giao dịch mới của Văn phòng VAMA từ ngày 1/4/2021 như sau:

 

Địa chỉ mới: Hiệp hội các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA)

                      Tầng 10, Tòa nhà Đào Duy Anh, Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

                      Điện thoại: +84 24 6290 7427       Fax: +84 24 3221 6179

                      Email: Adminofficer@vama.org.vn

                      Website: www.vama.org.vn

 

Địa chỉ cũ:    Hiệp hội các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA)

                     Tầng 8, Trung tâm Lotte, Số 54 Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

                     Điện thoại: +84 24 6290 7427       Fax: +84 24 3221 6179

                     Email: Adminofficer@vama.org.vn

                     Website: www.vama.org.vn

 

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của quý cơ quan cho các hoạt động của VAMA.

 

Trân trọng!

 

Nơi nhận: 

 • Như trên

 • Lưu VAMA

TM Ban điều hành VAMA

Chủ tịch


 

 

  Tầng 10, Tòa nhà Đào Duy Anh, số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
 • Điện thoại: + 84 24 6290 7427 - Fax: +84 24 3221 6179 - Website: http://www.vama.org.vn

 • Design ® by :Webviet24h.comAngkorich.com
Online: 7
Total: 2.358.195