1. Giới thiệu VAMA
 
1.1. Thành lập:
 
Thành lập vào ngày 03 tháng 8 năm 2000, Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) là một tổ chức phi chính phủ, phi chính trị và phi lợi nhuận, được thành lập trên nguyên tác tự nguyện của các nhà sản xuất ô tô được cấp giấy phép hoặt động tại Việt Nam.
 
1.2. Mục đích của VAMA:
 
Khuyến khích sự phát triển và tiến bộ của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam nói riêng và góp phần vào sự phát triển kinh tế và sự thịnh vượng của cộng đồng nói chung;
 
Đại diện và bảo vệ quyền hạn và lợi ích hợp pháp cả người lao động cũng như người sử dụng lao động trong  các doanh nghiệp thành viên của VAMA;
 
Đảm bảo và cải thiện quyền hạn và lợi ích hợp pháp của người sử dụng xe trên các phương diện chất lượng, độ tin cậy, sự an toàn, việc bảo vệ môi trường, dịch và và bảo hành; tranh thủ và ứng dụng  những thành tựu tiến bộ nhất của công nghệ ô tô cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam;
 
Tham gia vào các chương trình nghiên cứu và phát triển về ô tô cũng như việc bảo đảm bảo vệ tốt môi trường.
 
1.3. Các hoạt động chính: VAMA được thành lập nhằm thực hiện các hoạt động phù hợp với pháp luật Việt Nam:
 
Sưu tập, so sánh các dữ liệu thống kê của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam
 
Phát hành các ấn bản nội bộ (tập san hàng năm, bản tin hàng tháng), cung cấp những thông tin liên quan đến sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô theo các quy định hiện hành của Luật xuất bản Việt Nam
 
Tổ chức và tham dự các cuộc họp, hội thảo về các vấn đề khác nhau liên quan đến ngành công nghiệp ô tô giữa các thành viên VAMA. Các thành viên VAMA có thể được mời tham dự các cuộc họp, hội nghị về các chủ đề nói trên do cơ quan chức năng, các tổ chức trong nước và quốc tế, các hiệp hội khác chủ trì.
 
Đề nghị, kiến nghị các cơ quan, tổ chức Nhà nước có thẩm quyền về các chính sách có liên quan đến ngành công nghiệp sản xuất ô tô nhằm góp phần vào sự phát triển của công nghiệp ô tô Việt Nam và nhằm tạo ra một môi trường cạnh tranh bình đằng
 
Tham gia vào các chương trình nghiên cứu và phát triển liên quan tới ô tô, tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới, tổ chức và tham gia vào các hoạt động khuyến mãi như triển lãm ô tô, hội chợ
 
Tham gia các hoạt động khác theo quyết định của Ban điều hành, phù hợp với các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam
 
2.  Sơ đồ tổ chức VAMA
 
2.1. Sơ đồ tổ chức VAMA: 
 
 
 
 
 
 

 

    Tầng 10, Tòa nhà Đào Duy Anh, số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
  • Điện thoại: + 84 24 6290 7427 - Fax: +84 24 3221 6179 - Website: http://www.vama.org.vn

  • Design ® by :Webviet24h.comAngkorich.com
Online: 3
Total: 2.358.218